Giá bất động sản cho bán ở Tân Uyên (Bình Dương)

Giá bất động sản tại Tân Uyên, ở Bình Dương vùng đã giảm mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã giảm mạnh tại thành phố này.

₫1.015.196.221,83
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫3.247.897,83
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Tân Uyên đã có sự sụt giảm mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 12,giá trung bình mỗi m² là ₫5.633.400. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² giảm đáng kể ₫1.856.091. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 2, Tháng 3) giảm đáng kể 33 so với 2 tháng trước. Giá mỗi m² đã có một sự gia tăng đáng kể 191 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫2.494.931,25 đến ₫4.753.831 trong Tháng 4, và Tháng 5.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Tân Uyên (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 12, là ₫877.666.667. Trong Tháng 1 giá đã tăng đáng kể đến ₫1.198.512.500. Trong hai tháng theo giá trung bình vẫn giống nhau đối với với hai tháng trước từ ₫1.038.089.600 đến ₫1.079.543.808. Trong 2 tháng trước, giá trung bình đã giảm so với những tháng trước đó. Nó đã giảm 88 %, từ ₫1.058.816.704 đến ₫927.955.328 ở Tháng 4 và Tháng 5.

Giá trung bình Phòng ngủ

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ hiển thị các bất động sản với giá đắt nhất 1 Phòng ngủ. It is 7 % đắt hơn giá trung bình của ₫960.403.563 ở Tân Uyên. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 1 Phòng ngủ. Chúng 7 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² những bất động sản có 1 Phòng ngủ thì 61 % nhiều tốn kém hơn so với mức giá trung bình of (₫7.270.808 / m²) ở Tân Uyên. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 1 Phòng ngủ. Chúng 61 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại tài sản "Biệt Thự" như là một giá cả phải chăng nhất. Tại một chi phí ₫896.389.831 nó 30 % rẻ hơn so với giá bình quân ở Tân Uyên. "Đất" được coi là loại bất động sản giá cả phải chăng nhất thứ hai. Bất động sản rẻ nhất là "Đất" tiếp theo là "Biệt Thự". Với giá ₫630.263.441 nó 7 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản đắt nhất sẽ là "Biệt Thự" với chi phí trung bình của ₫6.714.778 / m² tiếp theo là "Đất" giá ₫7.270.808 / m². "Đất" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫7.270.808 / m² chi phí tiếp theo "Biệt Thự" với mức giá trung bình ₫6.714.778 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng năm
Giá trung bình m² tháng năm
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Tân Uyên
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Bình Dương
₫896.389.831
₫4.506.417
1.624
149.298
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin