Giá bất động sản cho bán ở Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)

Giá bất động sản tại Quảng Ngãi, ở Quảng Ngãi vùng đã giảm mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã giảm mạnh tại thành phố này.

₫1.069.128.333,4
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫8.523.968,2
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Quảng Ngãi đã có sự sụt giảm mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 12, giá trung bình mỗi m² là ₫8.150.131. Ở Tháng 1 mức giá này khá nhiều vẫn giữ ở mức một giá trị của₫8.032.985 mỗi m². Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 2, Tháng 3) giảm đáng kể 73 so với 2 tháng trước. Giá mỗi m² đã hầu như không thay đổi trong hai tháng qua so với mức giá trung bình của bốn tháng trước đó đi từ giá trung bình ₫7.013.609 to ₫7.282.703 trong Tháng 4 y Tháng 5

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Quảng Ngãi (quận & huyện), giá đã giảm xuống trong vòng 6 tháng trước. Giá trung bình cho Tháng 12 là ₫944.850.000. Trong suốt Tháng 1 giá đã giảm đến ₫878.125.000. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 2, Tháng 3) giá đã tăng trung bình ₫911.487.488 đến ₫979.374.976. Trong hai tháng qua, mức giá trung bình đã giảm mạnh so với trước đó bốn tháng trước từ ₫945.431.232 đến ₫781.958.336, nghĩa là 83 % giảm.

Giá trung bình Phòng ngủ

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ hiển thị các bất động sản với giá thấp nhất có 1 Phòng ngủ. nó 60 % rẻ hơn so với giá trung bình của ₫279.479.280 ở Quảng Ngãi. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 4 Phòng ngủ. Chúng 156 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² những bất động sản có 1 Phòng ngủ thì 66 % rẻ hơn so với giá trung bình của (₫2.273.599 / m²) là Quảng Ngãi. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 3 Phòng ngủ. Chúng 3646 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại tài sản "Cửa hàng" như là một giá cả phải chăng nhất. Tại một chi phí ₫707.250.000 nó 50 % rẻ hơn so với giá bình quân ở Quảng Ngãi. "Nhà mặt phố" được coi là loại bất động sản giá cả phải chăng nhất thứ hai. Bất động sản rẻ nhất là "Nhà mặt phố" tiếp theo là "Cửa hàng". Với giá ₫357.069.453 nó 42 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản đắt nhất sẽ là "Nhà mặt phố" với chi phí trung bình của ₫8.826.850 / m² tiếp theo là "Đất" giá ₫26.677.212 / m². "Nhà" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫133.093.061 / m² chi phí tiếp theo "Cửa hàng" với mức giá trung bình ₫49.214.688 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng năm
Giá trung bình m² tháng năm
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Quảng Ngãi
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Quảng Ngãi
₫707.250.000
₫6.710.888
506
6.498
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin