Giá bất động sản cho bán ở Phú Vang (Thừa Thiên Huế)

Giá bất động sản tại Phú Vang, ở Thừa Thiên Huế vùng đã có sự gia tăng mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã trải qua một sự tăng giá mạnh mẽ trong thành phố này.

₫738.528.714,5
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫6.566.511,17
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Phú Vang đã tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 12,giá trung bình mỗi m² là ₫5.328.987. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² giảm đáng kể ₫4.058.795. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 2, Tháng 3) đã có một tăng đáng kể 161 %. Giá mỗi m² đã có một sự gia tăng đáng kể 121 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫6.133.531 đến ₫7.432.471,5 trong Tháng 4, và Tháng 5.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Phú Vang (quận & huyện), giá đã giảm xuống trong vòng 6 tháng trước. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 12, là ₫842.625.000. Trong Tháng 1 giá đã tăng đáng kể đến ₫984.875.000. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 2, Tháng 3) giá trung bình đã tăng đáng kể từ 189 % so với 2 tháng trước. Trong hai tháng qua, mức giá trung bình đã giảm mạnh so với trước đó bốn tháng trước từ ₫1.321.319.680 đến ₫-427.053.088, nghĩa là -32 % giảm.

Giá trung bình Phòng ngủ

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ hiển thị các bất động sản với giá đắt nhất 1 Phòng ngủ. It is -161 % đắt hơn giá trung bình của ₫1.111.076.994 ở Phú Vang. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 1 Phòng ngủ. Chúng -161 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² những bất động sản có 1 Phòng ngủ thì 6 % rẻ hơn so với giá trung bình của (₫9.010.429 / m²) là Phú Vang. Bất động sản với giá cả phải chăng nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 1 Phòng ngủ. Chúng 6 % rẻ hơn so với giá trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Đối với giá trung bình dựa trên các bất động sản với Phú Vang chúng ta có thể thấy rằng loại hình bất động sản đắt nhất là "Đất" ở một mức giá ₫1.111.076.994, chúng -161 % nhiều tốn kém hơn so với mức giá trung bình của (!PRECIO2!). "Đất" có giá cao nhất. Mức giá này -161 % đắt hơn so với giá trung bình nói trên.

Theo chi phí diện tích trung bình của m² các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Đấtvới mức giá trung bình ₫9.010.429 / m². "Đất" với một chi phí trung bình của ₫9.010.429 / m² có giá thấp nhất và sẽ được hướng dẫn tại các thành phố ít giàu.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng năm
Giá trung bình m² tháng năm
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Phú Vang
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thừa Thiên Huế
₫-1.810.856.185
₫9.600.729
100
43.402
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng