Giá bất động sản cho bán ở Nha Trang (Khánh Hòa)

Giá bất động sản tại Nha Trang, ở Khánh Hòa vùng đã giảm mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã giảm mạnh tại thành phố này.

₫-950.818.402,17
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫23.228.913,33
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Nha Trang đã có sự sụt giảm mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 7, giá trung bình mỗi m² là ₫31.642.854. Ở Tháng 8 mức giá này khá nhiều vẫn giữ ở mức một giá trị của₫32.193.034 mỗi m². Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 9, Tháng 10) giảm 91 % so với 2 tháng trước. Giá mỗi m² giảm 29 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫30.432.692 đến ₫8.821.358 trong Tháng 11, và Tháng 12.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Nha Trang (quận & huyện), giá đã giảm đáng kể trong vòng 6 tháng trước. Giá trung bình cho Tháng 7 là ₫307.370.204. Trong suốt Tháng 8 giá cả đã giảm đáng kể đến ₫-850.522.683. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 9, Tháng 10) giá trung bình đã giảm đáng kể 435 % với hai tháng trước đó. Trong hai tháng qua, mức giá trung bình đã giảm mạnh so với trước đó bốn tháng trước từ ₫-726.825.152 đến ₫-1.398.804.736, nghĩa là 192 % giảm.

Giá trung bình Phòng ngủ

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ hiển thị các bất động sản với giá đắt nhất 4 Phòng ngủ. It is -229 % đắt hơn giá trung bình của ₫1.792.127.614 ở Nha Trang. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 4 Phòng ngủ. Chúng -229 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² , những bất động sản có 4 Phòng ngủ là những tốn kém nhất với chi phí ₫32.826.680 / m², với trung bình ₫2.783.526 / m² giá Nha Trang. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 1 Phòng ngủ. Chúng 1602 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại bất động sản "Nhà mặt phố" là một trong những tốn kém nhất. Tại một chi phí ₫-1.392.917.296 nó -116 % đắt hơn so với giá trung bình tại Nha Trang. "Mặt bằng" được coi là loại bất động sản rẻ nhất thứ hai. Bất động sản rẻ nhất là "Đất" tiếp theo là "Mặt bằng". Với giá ₫304.628.538 nó -202 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản đắt nhất sẽ là "Mặt bằng" với chi phí trung bình của ₫3.724.609 / m² tiếp theo là "Nhà mặt phố" giá ₫20.545.062 / m². "Đất" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫58.854.622 / m² chi phí tiếp theo "Nhà" với mức giá trung bình ₫44.296.227 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười hai
Giá trung bình m² tháng mười hai
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Nha Trang
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Khánh Hòa
₫-1.392.917.296
₫2.783.526
2.388
42.550
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng