Giá bất động sản cho bán ở Nha Trang (Khánh Hòa)

Giá bất động sản tại Nha Trang, ở Khánh Hòa vùng đã không thay đổi trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ vẫn không thay đổi tại thành phố này.

₫-1.457.729.517,5
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫31.489.497,5
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Nha Trang vẫn giống nhau trong 6 tháng qua. Ở Tháng 3, giá trung bình mỗi m² là ₫30.783.234. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² tăng lên ₫33.053.559. Trong hai tháng sau giá mỗi m² đã hầu như không thay đổi, đi từ ₫31.918.396 đến ₫30.725.626 mỗi m². Giá mỗi m² đã hầu như không thay đổi trong hai tháng qua so với mức giá trung bình của bốn tháng trước đó đi từ giá trung bình ₫31.322.012 to ₫31.824.470 trong Tháng 7 y Tháng 8

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Nha Trang (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 3, là ₫-1.756.102.431. Trong Tháng 4 giá đã tăng đáng kể đến ₫-1.332.323.546. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 5, Tháng 6) giá trung bình đã tăng đáng kể từ 85 % so với 2 tháng trước. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã tăng mạnh 106 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Riêng về giá bán bình quân với m² , những bất động sản có 3 Phòng ngủ là những tốn kém nhất với chi phí ₫36.591.571 / m², với trung bình ₫32.405.610 / m² giá Nha Trang. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 1 Phòng ngủ. Chúng 40 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại bất động sản "Mặt bằng" là một trong những tốn kém nhất. Tại một chi phí ₫-1.528.114.518 nó -121 % đắt hơn so với giá trung bình tại Nha Trang. "Nhà" được coi là loại bất động sản rẻ nhất thứ hai. Bất động sản rẻ nhất là "Căn hộ" tiếp theo là "Đất". Với giá ₫1.634.972.287 nó -219 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Mặt bằng" với chi phí trung bình của ₫3.830.440 / m² tiếp theo là "Đất" giá ₫16.743.165 / m². "Nhà" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫62.469.064 / m² chi phí tiếp theo "Nhà mặt phố" với mức giá trung bình ₫33.829.616 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Giá trung bình m² tháng tám
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Nha Trang
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Khánh Hòa
₫-1.528.114.518
₫32.405.610
1.174
39.314
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin