Giá bất động sản cho bán ở Như Xuân (Thanh Hóa)

Giá bất động sản tại Như Xuân, ở Thanh Hóa vùng đã có sự gia tăng mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã trải qua một sự tăng giá mạnh mẽ trong thành phố này.

₫519.856.726,17
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫75.719.389,33
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Như Xuân đã tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 12, giá trung bình mỗi m² là ₫63.653.731. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² tăng lên ₫74.125.580. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 2, Tháng 3) đã có một tăng đáng kể 123 %. Giá mỗi m² đã hầu như không thay đổi trong hai tháng qua so với mức giá trung bình của bốn tháng trước đó đi từ giá trung bình ₫76.950.024 to ₫73.258.120 trong Tháng 4 y Tháng 5

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Như Xuân (quận & huyện), đã không thay đổi trong 6 tháng qua. Giá trung bình cho Tháng 12 là ₫516.797.410. Trong suốt Tháng 1 giá cả đã giảm đáng kể đến ₫-1.654.934.592. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 2, Tháng 3) giá trung bình đã tăng đáng kể từ -29 % so với 2 tháng trước. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã tăng mạnh -967 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ minh họa rằng những tài sản có 4 Phòng ngủ là những người với giá rẻ nhất. Với giá ₫1.853.643.815 chúng 48 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình cho Như Xuân. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá thấp nhất là 2 Phòng ngủ. Chúng 12 % chi phí hợp lý hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² , bất động sản với 2 Phòng ngủ là những cái rẻ nhất với chi phí ₫27.130.454 / m², với trung bình ₫69.899.703 / m² giá Như Xuân. Bất động sản với giá cả phải chăng nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 3 Phòng ngủ. Chúng 12 % rẻ hơn so với giá trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Đối với giá trung bình dựa trên các bất động sản với Như Xuân chúng ta có thể thấy rằng các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Nhà" giá ₫955.660.151, chúng 48 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình của (!PRECIO2!). "Nhà" có giá thấp nhất. Giá này thì 48 % giá cả phải chăng hơn so với giá trung bình nói trên.

Theo chi phí diện tích trung bình của m² các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Nhàvới mức giá trung bình ₫59.324.168 / m². "Nhà" với một chi phí trung bình của ₫59.324.168 / m² có giá thấp nhất và sẽ được hướng dẫn tại các thành phố ít giàu.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng năm
Giá trung bình m² tháng năm
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Như Xuân
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thanh Hóa
₫1.853.643.815
₫69.899.703
210
6.038
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng