Giá bất động sản cho bán ở Như Xuân (Thanh Hóa)

Giá bất động sản tại Như Xuân, ở Thanh Hóa vùng đã có một sự gia tăng nhỏ trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã tăng lên trong thành phố này.

₫362.807.031,83
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫70.280.509
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Như Xuân đã tăng lên trong 6 tháng qua. Ở Tháng 2, giá bình quân m² là ₫67.064.977. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² giảm đến ₫58.198.354. Trong hai tháng sau giá mỗi m² đã hầu như không thay đổi, đi từ ₫62.631.664 đến ₫65.576.120 mỗi m². Giá mỗi m² đã có một sự gia tăng đáng kể 129 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫64.103.892 đến ₫82.633.744 trong Tháng 6, và Tháng 7.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Như Xuân (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 2, là ₫-1.871.752.774. Trong Tháng 3 giá đã tăng đáng kể đến ₫880.032.704. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 4, Tháng 5) giá trung bình đã tăng đáng kể từ -32 % so với 2 tháng trước. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã tăng mạnh -843 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ hiển thị các bất động sản với giá thấp nhất có 1 Phòng ngủ. nó 36 % rẻ hơn so với giá trung bình của ₫965.269.412 ở Như Xuân. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá thấp nhất là 1 Phòng ngủ. Chúng 36 % chi phí hợp lý hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² những bất động sản có 1 Phòng ngủ thì 29 % rẻ hơn so với giá trung bình của (₫59.920.687 / m²) là Như Xuân. Bất động sản với giá cả phải chăng nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 1 Phòng ngủ. Chúng 29 % rẻ hơn so với giá trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Đối với giá trung bình dựa trên các bất động sản với Như Xuân chúng ta có thể thấy rằng các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Nhà" giá ₫965.269.412, chúng 36 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình của (!PRECIO2!). "Nhà" có giá thấp nhất. Giá này thì 36 % giá cả phải chăng hơn so với giá trung bình nói trên.

Theo chi phí diện tích trung bình của m² các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Nhàvới mức giá trung bình ₫59.920.687 / m². "Nhà" với một chi phí trung bình của ₫59.920.687 / m² có giá thấp nhất và sẽ được hướng dẫn tại các thành phố ít giàu.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng bảy
Giá trung bình m² tháng bảy
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Như Xuân
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thanh Hóa
₫1.510.065.408
₫84.283.048
92
4.344
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng