Giá bất động sản cho bán ở Như Thanh (Thanh Hóa)

Giá bất động sản tại Như Thanh, ở Thanh Hóa vùng đã giảm giá nhẹ trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã giảm ở thành phố này

₫232.111.646
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫112.881.349,83
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Như Thanh đã giảm trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 10, giá trung bình mỗi m² là ₫118.684.533. Ở Tháng 11 mức giá này khá nhiều vẫn giữ ở mức một giá trị của₫113.546.065 mỗi m². Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 12, Tháng 1) giảm 91 % so với 2 tháng trước. Giá mỗi m² đã tăng 105 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫110.878.912 đến ₫116.886.224 trong Tháng 2, và Tháng 3.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Như Thanh (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình cho Tháng 10 là ₫-748.267.925. Trong suốt Tháng 11 giá cả đã giảm đáng kể đến ₫-1.175.351.259. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 12, Tháng 1) giá trung bình đã tăng đáng kể từ -5 % so với 2 tháng trước. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã tăng mạnh -353 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Riêng về giá bán bình quân với m² những bất động sản có 1 Phòng ngủ thì 2 % rẻ hơn so với giá trung bình của (₫112.373.202 / m²) là Như Thanh. Bất động sản với giá cả phải chăng nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 1 Phòng ngủ. Chúng 2 % rẻ hơn so với giá trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Theo chi phí diện tích trung bình của m² các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Đấtvới mức giá trung bình ₫111.254.482 / m². "Nhà" với một chi phí trung bình của ₫112.373.202 / m² có giá thấp nhất và sẽ được hướng dẫn tại các thành phố ít giàu.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng ba
Giá trung bình m² tháng ba
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Như Thanh
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thanh Hóa
₫1.476.461.275
₫114.488.379
164
4.974
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng