Giá bất động sản cho bán ở Như Thanh (Thanh Hóa)

Giá bất động sản tại Như Thanh, ở Thanh Hóa vùng đã không thay đổi trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ vẫn không thay đổi tại thành phố này.

₫-644.586.786,33
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫107.187.565,33
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Như Thanh vẫn giống nhau trong 6 tháng qua. Ở Tháng 2, giá bình quân m² là ₫110.582.283. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² giảm đến ₫103.659.561. Trong hai tháng sau giá mỗi m² đã hầu như không thay đổi, đi từ ₫107.120.920 đến ₫104.384.472 mỗi m². Giá mỗi m² đã hầu như không thay đổi trong hai tháng qua so với mức giá trung bình của bốn tháng trước đó đi từ giá trung bình ₫105.752.696 to ₫110.057.304 trong Tháng 6 y Tháng 7

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Như Thanh (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình cho Tháng 2 là ₫-1.175.228.710. Trong suốt Tháng 3 giá cả đã giảm đáng kể đến ₫-1.532.791.735. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 4, Tháng 5) giá trung bình đã tăng đáng kể từ 33 % so với 2 tháng trước. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã tăng mạnh 15 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Riêng về giá bán bình quân với m² những bất động sản có 1 Phòng ngủ thì 4 % nhiều tốn kém hơn so với mức giá trung bình of (₫112.711.000 / m²) ở Như Thanh. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 1 Phòng ngủ. Chúng 4 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Theo giá diện tích trung bình của m² các loại bất động sản đắt nhất là "Đất với mức giá trung bình ₫112.148.563 / m². "Nhà" với giá bình quân của ₫112.711.000 / m² có giá đắt nhất và sẽ hướng đến các thành phố giàu có hơn.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng bảy
Giá trung bình m² tháng bảy
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Như Thanh
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thanh Hóa
₫-239.934.592
₫108.321.292
172
4.344
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng