Giá bất động sản cho bán ở Nam Định (Nam Định)

Giá bất động sản tại Nam Định, ở Nam Định vùng đã giảm mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã giảm mạnh tại thành phố này.

₫1.401.854.460,83
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫30.647.054
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Nam Định đã có sự sụt giảm mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 10,giá trung bình mỗi m² là ₫69.492.269. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² giảm đáng kể ₫23.976.371. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 12, Tháng 1) giảm đáng kể 45 so với 2 tháng trước. Giá mỗi m² giảm 70 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫33.994.204 đến ₫23.952.752 trong Tháng 2, và Tháng 3.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Nam Định (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 10, là ₫442.970.204. Trong Tháng 11 giá đã tăng đáng kể đến ₫1.595.078.125. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 12, Tháng 1) giá trung bình đã tăng đáng kể từ 147 % so với 2 tháng trước. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã tăng mạnh 135 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ minh họa rằng những tài sản có 2 Phòng ngủ là những người với giá rẻ nhất. Với giá ₫1.761.929.825 chúng 18 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình cho Nam Định. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá thấp nhất là 3 Phòng ngủ. Chúng 15 % chi phí hợp lý hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² , bất động sản với 2 Phòng ngủ là những cái rẻ nhất với chi phí ₫19.064.340 / m², với trung bình ₫25.227.378 / m² giá Nam Định. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 4 Phòng ngủ. Chúng 39 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại tài sản "Nhà" như là một giá cả phải chăng nhất. Tại một chi phí ₫1.761.929.825 nó 39 % rẻ hơn so với giá bình quân ở Nam Định. "Phòng trọ" được coi là loại bất động sản giá cả phải chăng nhất thứ hai. Bất động sản loại rẻ nhất là "Đất" tiếp theo là "Phòng trọ". Ở giá ₫1.103.892.634 nó 29 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Đất" với chi phí trung bình của ₫16.624.463 / m² tiếp theo là "Nhà" giá ₫18.668.672 / m². "Căn hộ" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫53.009.141 / m² chi phí tiếp theo "Nhà mặt phố" với mức giá trung bình ₫30.322.299 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng ba
Giá trung bình m² tháng ba
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Nam Định
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Nam Định
₫1.761.929.825
₫25.227.378
992
1.856
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin