Giá bất động sản cho bán ở Long Thành (Đồng Nai)

Giá bất động sản tại Long Thành, ở Đồng Nai vùng đã có một sự gia tăng nhỏ trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã tăng lên trong thành phố này.

₫-1.469.638.337,67
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫14.573.731,33
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Long Thành đã tăng lên trong 6 tháng qua. Ở Tháng 4, giá trung bình mỗi m² là ₫12.965.343. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² tăng lên ₫18.825.520. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 6, Tháng 7) giảm 92 % so với 2 tháng trước. Giá mỗi m² giảm 86 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫15.291.853 đến ₫13.137.488 trong Tháng 8, và Tháng 9.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Long Thành (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 4, là ₫-1.372.492.296. Trong Tháng 5 giá đã tăng đáng kể đến ₫-840.756.046. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 6, Tháng 7) giá trung bình đã giảm đáng kể 152 % với hai tháng trước đó. Trong hai tháng qua, mức giá trung bình đã giảm mạnh so với trước đó bốn tháng trước từ ₫-1.395.883.264 đến ₫-1.617.148.544, nghĩa là 116 % giảm.

Giá trung bình Phòng ngủ

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ hiển thị các bất động sản với giá đắt nhất 4 Phòng ngủ. It is -163 % đắt hơn giá trung bình của ₫1.154.276.631 ở Long Thành. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 1 Phòng ngủ. Chúng -203 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² những bất động sản có 1 Phòng ngủ thì 21 % rẻ hơn so với giá trung bình của (₫8.414.322 / m²) là Long Thành. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 4 Phòng ngủ. Chúng 290 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại bất động sản "Phòng trọ" là một trong những tốn kém nhất. Tại một chi phí ₫-1.844.367.296 nó -110 % đắt hơn so với giá trung bình tại Long Thành. "Nhà" được coi là loại bất động sản rẻ nhất thứ hai. Bất động sản rẻ nhất là "Nhà mặt phố" tiếp theo là "Đất". Với giá ₫1.326.385.566 nó -185 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Đất" với chi phí trung bình của ₫8.225.573 / m² tiếp theo là "Biệt Thự" giá ₫10.106.360 / m². "Nhà" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫43.259.677 / m² chi phí tiếp theo "Nhà mặt phố" với mức giá trung bình ₫26.062.443 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng chín
Giá trung bình m² tháng chín
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Long Thành
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Đồng Nai
₫-1.844.367.296
₫10.632.467
4.146
162.294
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng