Giá bất động sản cho bán ở Huế (Thừa Thiên Huế)

Giá bất động sản tại Huế, ở Thừa Thiên Huế vùng đã giảm giá nhẹ trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã giảm ở thành phố này

₫-1.436.821.462,67
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫23.414.111,83
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Huế đã giảm trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 12,giá trung bình mỗi m² là ₫25.138.304. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² giảm đáng kể ₫16.716.519. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 2, Tháng 3) giảm 90 % so với 2 tháng trước. Giá mỗi m² đã có một sự gia tăng đáng kể 153 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫19.899.052 đến ₫30.444.230 trong Tháng 4, và Tháng 5.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Huế (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 12, là ₫-1.756.579.796. Trong Tháng 1 giá đã tăng đáng kể đến ₫-2.013.079.796. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 2, Tháng 3) giá trung bình đã tăng đáng kể từ 80 % so với 2 tháng trước. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã tăng mạnh 54 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ hiển thị các bất động sản với giá đắt nhất 4 Phòng ngủ. It is -376 % đắt hơn giá trung bình của ₫1.284.263.473 ở Huế. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 2 Phòng ngủ. Chúng -504 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² những bất động sản có 2 Phòng ngủ thì 20 % rẻ hơn so với giá trung bình của (₫27.429.056 / m²) là Huế. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 4 Phòng ngủ. Chúng 51 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại bất động sản "Biệt Thự" là một trong những tốn kém nhất. Tại một chi phí ₫-465.892.296 nó -364 % đắt hơn so với giá trung bình tại Huế. "Căn hộ" được coi là loại bất động sản rẻ nhất thứ hai. Bất động sản rẻ nhất là "Căn hộ" tiếp theo là "Biệt Thự". Với giá ₫1.230.746.990 nó -419 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Phòng trọ" với chi phí trung bình của ₫23.182.258 / m² tiếp theo là "Căn hộ" giá ₫23.607.056 / m². "Nhà mặt phố" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫54.617.295 / m² chi phí tiếp theo "Biệt Thự" với mức giá trung bình ₫38.619.399 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng năm
Giá trung bình m² tháng năm
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Huế
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thừa Thiên Huế
₫-465.892.296
₫34.293.229
2.478
43.402
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng