Giá bất động sản cho bán ở Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh)

Giá bất động sản tại Hồ Chí Minh, ở Hồ Chí Minh vùng đã giảm giá nhẹ trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã giảm ở thành phố này

₫-289.246.801,17
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫84.470.848,17
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Hồ Chí Minh đã giảm trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 3, giá bình quân m² là ₫94.122.783. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² giảm đến ₫80.990.194. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 5, Tháng 6) giảm 90 % so với 2 tháng trước. Giá mỗi m² đã hầu như không thay đổi trong hai tháng qua so với mức giá trung bình của bốn tháng trước đó đi từ giá trung bình ₫83.379.472 to ₫86.653.592 trong Tháng 7 y Tháng 8

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Hồ Chí Minh (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 3, là ₫-1.474.012.354. Trong Tháng 4 giá đã tăng đáng kể đến ₫2.003.845.204. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 5, Tháng 6) giá trung bình đã giảm đáng kể 69 % với hai tháng trước đó. Trong hai tháng qua, mức giá trung bình đã giảm mạnh so với trước đó bốn tháng trước từ ₫223.420.256 đến ₫-1.314.580.864, nghĩa là -588 % giảm.

Giá trung bình Phòng ngủ

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ minh họa rằng những tài sản có 4 Phòng ngủ là những tốn kém nhất. Với giá ₫-1.548.434.592 chúng -121 % đắt hơn so với giá trung bình cho Hồ Chí Minh. Sau bảng xếp hạng này, chúng tôi tìm thấy những bất động sản có 1 với giá trung bình ₫607.032.704. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 3 Phòng ngủ. Chúng -233 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² , bất động sản với 2 Phòng ngủ là những cái rẻ nhất với chi phí ₫63.681.934 / m², với trung bình ₫80.623.806 / m² giá Hồ Chí Minh. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 4 Phòng ngủ. Chúng 37 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại bất động sản "Nhà" là một trong những tốn kém nhất. Tại một chi phí ₫-1.548.434.592 nó -194 % đắt hơn so với giá trung bình tại Hồ Chí Minh. "Nhà mặt phố" được coi là loại bất động sản rẻ nhất thứ hai. Bất động sản rẻ nhất là "Nhà mặt phố" tiếp theo là "Nhà". Với giá ₫1.452.157.704 nó -203 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Đất" với chi phí trung bình của ₫25.769.854 / m² tiếp theo là "Căn hộ" giá ₫35.940.949 / m². "Nhà mặt phố" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫170.911.095 / m² chi phí tiếp theo "Biệt Thự" với mức giá trung bình ₫99.916.445 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Giá trung bình m² tháng tám
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Hồ Chí Minh
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Hồ Chí Minh
₫-1.548.434.592
₫80.623.806
1.410.384
1.804.396
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin