Giá bất động sản cho bán ở Hải Phòng (Hải Phòng)

Giá bất động sản tại Hải Phòng, ở Hải Phòng vùng đã có sự gia tăng mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã trải qua một sự tăng giá mạnh mẽ trong thành phố này.

₫376.370.544
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫179.308.906,83
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Hải Phòng đã tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 1, giá trung bình mỗi m² là ₫20.236.538. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² tăng lên ₫234.976.227. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 3, Tháng 4) đã có một tăng đáng kể 204 %. Giá mỗi m² giảm 77 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫194.256.080 đến ₫149.414.560 trong Tháng 5, và Tháng 6.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Hải Phòng (quận & huyện), giá đã giảm đáng kể trong vòng 6 tháng trước. Giá trung bình cho Tháng 1 là ₫1.952.725.000. Trong suốt Tháng 2 giá cả đã giảm đáng kể đến ₫447.698.112. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 3, Tháng 4) giá trung bình đã giảm đáng kể -22 % với hai tháng trước đó. Trong hai tháng qua, mức giá trung bình đã giảm mạnh so với trước đó bốn tháng trước từ ₫466.449.344 đến ₫196.213.008, nghĩa là 42 % giảm.

Giá trung bình Phòng ngủ

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ hiển thị các bất động sản với giá đắt nhất 4 Phòng ngủ. It is -120 % đắt hơn giá trung bình của ₫216.032.704 ở Hải Phòng. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 4 Phòng ngủ. Chúng -120 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² , bất động sản với 2 Phòng ngủ là những cái rẻ nhất với chi phí ₫43.105.434 / m², với trung bình ₫173.187.618 / m² giá Hải Phòng. Bất động sản với giá cả phải chăng nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 4 Phòng ngủ. Chúng 67 % rẻ hơn so với giá trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Đối với giá trung bình dựa trên các bất động sản với Hải Phòng chúng ta có thể thấy rằng loại hình bất động sản đắt nhất là "Căn hộ" ở một mức giá ₫896.764.673, chúng -184 % nhiều tốn kém hơn so với mức giá trung bình của (!PRECIO2!). "Căn hộ" có giá cao nhất. Mức giá này -184 % đắt hơn so với giá trung bình nói trên.

Theo chi phí diện tích trung bình của m² các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Nhàvới mức giá trung bình ₫47.333.634 / m². "Căn hộ" với giá bình quân của ₫214.753.527 / m² có giá đắt nhất và sẽ hướng đến các thành phố giàu có hơn.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Giá trung bình m² tháng sáu
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Hải Phòng
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Hải Phòng
₫-1.062.926.888
₫173.187.618
6.984
29.982
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin