Giá bất động sản cho bán ở Hưng Yên (Hưng Yên)

Giá bất động sản tại Hưng Yên, ở Hưng Yên vùng đã có sự gia tăng mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã trải qua một sự tăng giá mạnh mẽ trong thành phố này.

₫632.760.914
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫25.055.500,67
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Hưng Yên đã tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 7, giá bình quân m² là ₫21.063.827. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² giảm đến ₫18.826.780. Trong hai tháng sau giá mỗi m² đã hầu như không thay đổi, đi từ ₫19.945.304 đến ₫19.182.636 mỗi m². Giá mỗi m² đã có một sự gia tăng đáng kể 184 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫19.563.970 đến ₫36.038.564 trong Tháng 11, và Tháng 12.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Hưng Yên (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 7, là ₫-1.038.771.218. Trong Tháng 8 giá đã tăng đáng kể đến ₫1.527.231.250. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 9, Tháng 10) giá trung bình đã tăng đáng kể từ 712 % so với 2 tháng trước. Trong hai tháng qua, mức giá trung bình đã giảm mạnh so với trước đó bốn tháng trước từ ₫991.925.952 đến ₫-85.569.152, nghĩa là -9 % giảm.

Giá trung bình Phòng ngủ

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ minh họa rằng những tài sản có 3 Phòng ngủ là những tốn kém nhất. Với giá ₫606.883.590 chúng 123 % đắt hơn so với giá trung bình cho Hưng Yên. Sau bảng xếp hạng này, chúng tôi tìm thấy những bất động sản có 1 với giá trung bình ₫1.411.087.468. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 2 Phòng ngủ. Chúng 214 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² , bất động sản với 3 Phòng ngủ là những cái rẻ nhất với chi phí ₫29.025.980 / m², với trung bình ₫31.185.215 / m² giá Hưng Yên. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 4 Phòng ngủ. Chúng 359 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại bất động sản "Đất" là một trong những tốn kém nhất. Tại một chi phí ₫606.883.590 nó 87 % đắt hơn so với giá trung bình tại Hưng Yên. "Nhà" được coi là loại bất động sản rẻ nhất thứ hai. Bất động sản rẻ nhất là "Căn hộ" tiếp theo là "Biệt Thự". Với giá ₫1.595.335.163 nó 245 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Đất" với chi phí trung bình của ₫15.309.894 / m² tiếp theo là "Nhà" giá ₫19.187.559 / m². "Biệt Thự" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫45.114.356 / m² chi phí tiếp theo "Nhà mặt phố" với mức giá trung bình ₫39.821.306 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười hai
Giá trung bình m² tháng mười hai
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Hưng Yên
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Hưng Yên
₫606.883.590
₫31.185.215
904
7.824
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng