Giá bất động sản cho bán ở Hưng Yên (Hưng Yên)

Giá bất động sản tại Hưng Yên, ở Hưng Yên vùng đã giảm giá nhẹ trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã giảm ở thành phố này

₫1.266.871.322
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫17.685.843,33
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Hưng Yên đã giảm trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 12, giá bình quân m² là ₫19.074.307. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² giảm đến ₫18.081.303. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 2, Tháng 3) đã có một tăng đáng kể 116 %. Giá mỗi m² giảm 64 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫20.103.086 đến ₫12.851.356 trong Tháng 4, và Tháng 5.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Hưng Yên (quận & huyện), giá đã giảm đáng kể trong vòng 6 tháng trước. Giá ở Tháng 12 là ₫1.929.166.667, tăng từ Tháng 1 cho đến ₫2.038.224.490. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 2, Tháng 3) giá trung bình đã giảm đáng kể 42 % với hai tháng trước đó. Trong hai tháng qua, mức giá trung bình đã giảm mạnh so với trước đó bốn tháng trước từ ₫1.408.352.768 đến ₫983.908.544, nghĩa là 70 % giảm.

Giá trung bình Phòng ngủ

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ hiển thị các bất động sản với giá thấp nhất có 1 Phòng ngủ. nó 21 % rẻ hơn so với giá trung bình của ₫868.769.081 ở Hưng Yên. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 2 Phòng ngủ. Chúng 52 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² những bất động sản có 1 Phòng ngủ thì 7 % rẻ hơn so với giá trung bình của (₫12.721.859 / m²) là Hưng Yên. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 2 Phòng ngủ. Chúng 359 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Theo giá diện tích trung bình của m² các loại bất động sản đắt nhất là "Đất với mức giá trung bình ₫40.101.186 / m². "Đất" với giá bình quân của ₫40.101.186 / m² có giá đắt nhất và sẽ hướng đến các thành phố giàu có hơn.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng năm
Giá trung bình m² tháng năm
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Hưng Yên
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Hưng Yên
₫1.105.986.301
₫13.607.767
510
2.436
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng