Giá bất động sản cho bán ở Hương Trà (Thừa Thiên Huế)

Giá bất động sản tại Hương Trà, ở Thừa Thiên Huế vùng đã có một sự gia tăng nhỏ trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã tăng lên trong thành phố này.

₫-249.238.460,83
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫57.274.990,83
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Hương Trà đã tăng lên trong 6 tháng qua. Ở Tháng 11, giá trung bình mỗi m² là ₫52.214.213. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² tăng lên ₫58.590.651. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 1, Tháng 2) đã có một tăng đáng kể 130 %. Giá mỗi m² giảm 70 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫63.693.404 đến ₫44.438.164 trong Tháng 3, và Tháng 4.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Hương Trà (quận & huyện), giá đã giảm đáng kể trong vòng 6 tháng trước. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 11, là ₫9.150.351. Trong Tháng 12 giá đã tăng đáng kể đến ₫611.282.704. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 1, Tháng 2) giá trung bình đã giảm đáng kể -223 % với hai tháng trước đó. Trong hai tháng qua, mức giá trung bình đã giảm mạnh so với trước đó bốn tháng trước từ ₫-190.179.712 đến ₫-367.355.968, nghĩa là 193 % giảm.

Giá trung bình Phòng ngủ

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ minh họa rằng những tài sản có 3 Phòng ngủ là những tốn kém nhất. Với giá ₫-1.188.457.092 chúng -116 % đắt hơn so với giá trung bình cho Hương Trà. Sau bảng xếp hạng này, chúng tôi tìm thấy những bất động sản có 1 với giá trung bình ₫1.500.000.000. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 2 Phòng ngủ. Chúng -257 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² , bất động sản với 2 Phòng ngủ là những cái rẻ nhất với chi phí ₫25.738.495 / m², với trung bình ₫35.104.534 / m² giá Hương Trà. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 4 Phòng ngủ. Chúng 2 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Theo giá diện tích trung bình của m² các loại bất động sản đắt nhất là "Nhà với mức giá trung bình ₫35.849.842 / m². "Nhà" với giá bình quân của ₫35.849.842 / m² có giá đắt nhất và sẽ hướng đến các thành phố giàu có hơn.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tư
Giá trung bình m² tháng tư
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Hương Trà
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thừa Thiên Huế
₫-1.188.457.092
₫35.104.534
198
42.990
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng