Giá bất động sản cho bán ở Hương Trà (Thừa Thiên Huế)

Giá bất động sản tại Hương Trà, ở Thừa Thiên Huế vùng đã có sự gia tăng mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã trải qua một sự tăng giá mạnh mẽ trong thành phố này.

₫-658.725.734,17
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫54.741.630,33
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Hương Trà đã tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 3, giá bình quân m² là ₫46.881.430. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² giảm đến ₫44.459.715. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 5, Tháng 6) đã có một tăng đáng kể 128 %. Giá mỗi m² đã có một sự gia tăng đáng kể 115 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫52.054.872 đến ₫60.115.144 trong Tháng 7, và Tháng 8.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Hương Trà (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình cho Tháng 3 là ₫-1.103.300.629. Trong suốt Tháng 4 giá cả đã giảm đáng kể đến ₫-1.395.967.296. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 5, Tháng 6) giá trung bình đã tăng đáng kể từ -10 % so với 2 tháng trước. Trong hai tháng qua, mức giá trung bình đã giảm mạnh so với trước đó bốn tháng trước từ ₫-561.800.576 đến ₫-852.575.936, nghĩa là 152 % giảm.

Giá trung bình Phòng ngủ

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ hiển thị các bất động sản với giá đắt nhất 1 Phòng ngủ. It is -111 % đắt hơn giá trung bình của ₫192.069.466 ở Hương Trà. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 1 Phòng ngủ. Chúng -111 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² , bất động sản với 1 Phòng ngủ là những cái rẻ nhất với chi phí ₫29.030.092 / m², với trung bình ₫65.746.147 / m² giá Hương Trà. Bất động sản với giá cả phải chăng nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 4 Phòng ngủ. Chúng 45 % rẻ hơn so với giá trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Theo chi phí diện tích trung bình của m² các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Nhàvới mức giá trung bình ₫36.137.937 / m². "Nhà" với một chi phí trung bình của ₫36.137.937 / m² có giá thấp nhất và sẽ được hướng dẫn tại các thành phố ít giàu.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Giá trung bình m² tháng tám
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Hương Trà
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thừa Thiên Huế
₫-1.785.184.592
₫65.746.147
120
38.360
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng