Giá bất động sản cho bán ở Hà Trung (Thanh Hóa)

Giá bất động sản tại Hà Trung, ở Thanh Hóa vùng đã giảm giá nhẹ trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã giảm ở thành phố này

₫-551.142.074
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫35.839.025,17
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Hà Trung đã giảm trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 2, giá bình quân m² là ₫38.756.911. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² giảm đến ₫36.332.321. Trong hai tháng sau giá mỗi m² đã hầu như không thay đổi, đi từ ₫37.544.616 đến ₫36.898.440 mỗi m². Giá mỗi m² giảm 89 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫37.221.528 đến ₫33.074.020 trong Tháng 6, và Tháng 7.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Hà Trung (quận & huyện), giá đã giảm đáng kể trong vòng 6 tháng trước. Giá trung bình cho Tháng 2 là ₫2.121.813.709. Trong suốt Tháng 3 giá cả đã giảm đáng kể đến ₫-2.029.543.540. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 4, Tháng 5) giá trung bình đã giảm đáng kể -3750 % với hai tháng trước đó. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã tăng mạnh -4 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Riêng về giá bán bình quân với m² những bất động sản có 1 Phòng ngủ thì 40 % nhiều tốn kém hơn so với mức giá trung bình of (₫44.071.176 / m²) ở Hà Trung. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 1 Phòng ngủ. Chúng 40 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Theo giá diện tích trung bình của m² các loại bất động sản đắt nhất là "Căn hộ với mức giá trung bình ₫44.071.176 / m². "Căn hộ" với giá bình quân của ₫44.071.176 / m² có giá đắt nhất và sẽ hướng đến các thành phố giàu có hơn.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng bảy
Giá trung bình m² tháng bảy
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Hà Trung
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thanh Hóa
₫2.021.205.882
₫31.572.947
218
4.344
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng