Giá bất động sản cho bán ở Hà Trung (Thanh Hóa)

Giá bất động sản tại Hà Trung, ở Thanh Hóa vùng đã không thay đổi trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ vẫn không thay đổi tại thành phố này.

₫653.409.747,17
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫42.643.615,83
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Hà Trung vẫn giống nhau trong 6 tháng qua. Ở Tháng 12, giá trung bình mỗi m² là ₫42.196.129. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² tăng lên ₫44.953.556. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 2, Tháng 3) giảm 85 % so với 2 tháng trước. Giá mỗi m² đã có một sự gia tăng đáng kể 117 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫40.326.792 đến ₫47.277.264 trong Tháng 4, và Tháng 5.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Hà Trung (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 12, là ₫-2.045.764.915. Trong Tháng 1 giá đã tăng đáng kể đến ₫-1.881.207.296. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 2, Tháng 3) giá trung bình đã tăng đáng kể từ -102 % so với 2 tháng trước. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã tăng mạnh 11822 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Riêng về giá bán bình quân với m² , bất động sản với 4 Phòng ngủ là những cái rẻ nhất với chi phí ₫43.632.435 / m², với trung bình ₫46.992.611 / m² giá Hà Trung. Bất động sản với giá cả phải chăng nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 1 Phòng ngủ. Chúng 7 % rẻ hơn so với giá trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Theo chi phí diện tích trung bình của m² các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Căn hộvới mức giá trung bình ₫43.632.435 / m². "Căn hộ" với một chi phí trung bình của ₫43.632.435 / m² có giá thấp nhất và sẽ được hướng dẫn tại các thành phố ít giàu.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng năm
Giá trung bình m² tháng năm
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Hà Trung
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thanh Hóa
₫1.956.110.000
₫46.992.611
628
6.038
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng