Giá bất động sản cho bán ở Dĩ An (Bình Dương)

Giá bất động sản tại Dĩ An, ở Bình Dương vùng đã có sự gia tăng mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã trải qua một sự tăng giá mạnh mẽ trong thành phố này.

₫-217.912.679,33
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫53.261.534,17
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Dĩ An đã tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 3, giá bình quân m² là ₫39.499.551. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² giảm đến ₫36.558.198. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 5, Tháng 6) đã có một tăng đáng kể 158 %. Giá mỗi m² đã có một sự gia tăng đáng kể 126 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫49.088.056 đến ₫61.608.496 trong Tháng 7, và Tháng 8.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Dĩ An (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình cho Tháng 3 là ₫-783.079.796. Trong suốt Tháng 4 giá cả đã giảm đáng kể đến ₫-1.468.909.696. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 5, Tháng 6) giá trung bình đã tăng đáng kể từ -13 % so với 2 tháng trước. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã tăng mạnh -66 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ hiển thị các bất động sản với giá đắt nhất 1 Phòng ngủ. It is 1284 % đắt hơn giá trung bình của ₫1.692.222.222 ở Dĩ An. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 2 Phòng ngủ. Chúng 1387 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² những bất động sản có 3 Phòng ngủ thì 60 % rẻ hơn so với giá trung bình của (₫23.880.099 / m²) là Dĩ An. Bất động sản với giá cả phải chăng nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 4 Phòng ngủ. Chúng 40 % rẻ hơn so với giá trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại bất động sản "Đất" là một trong những tốn kém nhất. Tại một chi phí ₫122.257.704 nó 583 % đắt hơn so với giá trung bình tại Dĩ An. "Kho xưởng" được coi là loại bất động sản rẻ nhất thứ hai. Bất động sản rẻ nhất là "Nhà mặt phố" tiếp theo là "Biệt Thự". Với giá ₫1.577.998.789 nó 1424 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Đất" với chi phí trung bình của ₫10.372.722 / m² tiếp theo là "Kho xưởng" giá ₫11.056.809 / m². "Nhà" là loại rẻ nhất của tài sản với một ₫29.030.056 / m² giá trị tiếp theo "Căn hộ" với mức giá trung bình ₫24.448.211 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Giá trung bình m² tháng tám
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Dĩ An
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Bình Dương
₫122.257.704
₫59.508.853
4.352
204.520
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin