Giá bất động sản cho bán ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)

Giá bất động sản tại Buôn Ma Thuột, ở Đắk Lắk vùng đã giảm giá nhẹ trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã giảm ở thành phố này

₫-595.546.947,33
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫16.055.393
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Buôn Ma Thuột đã giảm trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 3, giá trung bình mỗi m² là ₫17.462.019. Ở Tháng 4 mức giá này khá nhiều vẫn giữ ở mức một giá trị của₫17.564.671 mỗi m². Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 5, Tháng 6) giảm đáng kể 82 so với 2 tháng trước. Giá mỗi m² đã hầu như không thay đổi trong hai tháng qua so với mức giá trung bình của bốn tháng trước đó đi từ giá trung bình ₫15.943.807 to ₫16.278.564 trong Tháng 7 y Tháng 8

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Buôn Ma Thuột (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 3, là ₫-1.985.592.296. Trong Tháng 4 giá đã tăng đáng kể đến ₫-2.044.292.296. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 5, Tháng 6) giá trung bình đã tăng đáng kể từ -5 % so với 2 tháng trước. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã tăng mạnh -14 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Riêng về giá bán bình quân với m² , những bất động sản có 2 Phòng ngủ là những tốn kém nhất với chi phí ₫27.144.711 / m², với trung bình ₫17.250.337 / m² giá Buôn Ma Thuột. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 4 Phòng ngủ. Chúng 139 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại bất động sản "Mặt bằng" là một trong những tốn kém nhất. Tại một chi phí ₫-1.829.804.796 nó -179 % đắt hơn so với giá trung bình tại Buôn Ma Thuột. "Phòng trọ" được coi là loại bất động sản rẻ nhất thứ hai. Bất động sản rẻ nhất là "Đất" tiếp theo là "Nhà mặt phố". Với giá ₫2.036.532.704 nó -214 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Phòng trọ" với chi phí trung bình của ₫10.390.023 / m² tiếp theo là "Đất" giá ₫15.174.265 / m². "Nhà mặt phố" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫44.550.187 / m² chi phí tiếp theo "Mặt bằng" với mức giá trung bình ₫25.101.261 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Giá trung bình m² tháng tám
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Buôn Ma Thuột
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Đắk Lắk
₫-1.829.804.796
₫17.250.337
5.868
64.744
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng