Giá bất động sản cho bán ở Buôn Hồ (Đắk Lắk)

Giá bất động sản tại Buôn Hồ, ở Đắk Lắk vùng đã giảm mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã giảm mạnh tại thành phố này.

₫1.250.707.359,5
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫7.123.631,5
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Buôn Hồ đã có sự sụt giảm mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 7,giá trung bình mỗi m² là ₫8.358.251. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² giảm đáng kể ₫5.508.707. Trong hai tháng sau giá mỗi m² đã hầu như không thay đổi, đi từ ₫6.933.479 đến ₫6.647.152,5 mỗi m². Giá mỗi m² đã tăng 115 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫6.790.316 đến ₫7.790.263 trong Tháng 11, và Tháng 12.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Buôn Hồ (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá ở Tháng 7 là ₫897.500.000, tăng từ Tháng 8 cho đến ₫996.710.526. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 9, Tháng 10) giá trung bình đã tăng đáng kể từ 156 % so với 2 tháng trước. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã tăng lên 110 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ hiển thị các bất động sản với giá đắt nhất 3 Phòng ngủ. It is 41 % đắt hơn giá trung bình của ₫1.930.988.294 ở Buôn Hồ. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 3 Phòng ngủ. Chúng 41 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² , những bất động sản có 1 Phòng ngủ là những tốn kém nhất với chi phí ₫25.262.620 / m², với trung bình ₫8.584.373 / m² giá Buôn Hồ. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 4 Phòng ngủ. Chúng 1980 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại tài sản "Căn hộ" như là một giá cả phải chăng nhất. Tại một chi phí ₫1.371.281.250 nó 52 % rẻ hơn so với giá bình quân ở Buôn Hồ. "Đất" được coi là loại bất động sản giá cả phải chăng nhất thứ hai. Bất động sản rẻ nhất là "Nhà" tiếp theo là "Đất". Với giá ₫1.326.508.835 nó 8 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản đắt nhất sẽ là "Nhà mặt phố" với chi phí trung bình của ₫34.206.467 / m² tiếp theo là "Đất" giá ₫36.449.777 / m². "Nhà" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫144.991.583 / m² chi phí tiếp theo "Căn hộ" với mức giá trung bình ₫69.484.150 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười hai
Giá trung bình m² tháng mười hai
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Buôn Hồ
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Đắk Lắk
₫1.371.281.250
₫8.584.373
696
49.666
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng