Giá bất động sản cho bán ở Biên Hòa (Đồng Nai)

Giá bất động sản tại Biên Hòa, ở Đồng Nai vùng đã có sự gia tăng mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã trải qua một sự tăng giá mạnh mẽ trong thành phố này.

₫911.919.719,33
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫30.947.888,33
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Biên Hòa đã tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 10, giá trung bình mỗi m² là ₫6.538.120. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² tăng lên ₫9.721.501. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 12, Tháng 1) đã có một tăng đáng kể 197 %. Giá mỗi m² đã có một sự gia tăng đáng kể 569 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫12.070.509 đến ₫68.702.648 trong Tháng 2, và Tháng 3.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Biên Hòa (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 10, là ₫626.537.500. Trong Tháng 11 giá đã tăng đáng kể đến ₫1.077.962.500. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 12, Tháng 1) giá trung bình đã tăng đáng kể từ 229 % so với 2 tháng trước. Trong hai tháng qua, mức giá trung bình đã giảm mạnh so với trước đó bốn tháng trước từ ₫1.402.431.232 đến ₫-69.103.344, nghĩa là -5 % giảm.

Giá trung bình Phòng ngủ

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ hiển thị các bất động sản với giá đắt nhất 1 Phòng ngủ. It is 217 % đắt hơn giá trung bình của ₫1.630.000.000 ở Biên Hòa. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 4 Phòng ngủ. Chúng 243 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² những bất động sản có 1 Phòng ngủ thì 78 % rẻ hơn so với giá trung bình của (₫14.767.220 / m²) là Biên Hòa. Bất động sản với giá cả phải chăng nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 4 Phòng ngủ. Chúng 8 % rẻ hơn so với giá trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại bất động sản "Mặt bằng" là một trong những tốn kém nhất. Tại một chi phí ₫514.515.408 nó 51 % đắt hơn so với giá trung bình tại Biên Hòa. "Căn hộ" được coi là loại bất động sản rẻ nhất thứ hai. Bất động sản rẻ nhất là "Căn hộ" tiếp theo là "Mặt bằng". Với giá ₫776.685.513 nó 255 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Mặt bằng" với chi phí trung bình của ₫7.465.453 / m² tiếp theo là "Đất" giá ₫21.211.773 / m². "Biệt Thự" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫83.463.327 / m² chi phí tiếp theo "Nhà mặt phố" với mức giá trung bình ₫54.949.220 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng ba
Giá trung bình m² tháng ba
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Biên Hòa
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Đồng Nai
₫514.515.408
₫68.139.549
6.762
38.014
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin