Giá bất động sản cho bán ở Bỉm Sơn (Thanh Hóa)

Giá bất động sản tại Bỉm Sơn, ở Thanh Hóa vùng đã giảm mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã giảm mạnh tại thành phố này.

₫267.180.704
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫40.548.913,33
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Bỉm Sơn đã có sự sụt giảm mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 2,giá trung bình mỗi m² là ₫93.965.618. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² giảm đáng kể ₫31.264.871. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 4, Tháng 5) giảm đáng kể 52 so với 2 tháng trước. Giá mỗi m² giảm 56 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫47.581.752 đến ₫26.483.236 trong Tháng 6, và Tháng 7.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Bỉm Sơn (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 2, là ₫-757.467.296. Trong Tháng 3 giá đã tăng đáng kể đến ₫1.855.000.000. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 4, Tháng 5) giá trung bình đã giảm đáng kể 43 % với hai tháng trước đó. Trong hai tháng qua, mức giá trung bình đã giảm mạnh so với trước đó bốn tháng trước từ ₫392.342.720 đến ₫16.856.630, nghĩa là 4 % giảm.

Giá trung bình Phòng ngủ

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ hiển thị các bất động sản với giá đắt nhất 1 Phòng ngủ. It is 26 % đắt hơn giá trung bình của ₫1.978.100.431 ở Bỉm Sơn. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 1 Phòng ngủ. Chúng 26 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² những bất động sản có 1 Phòng ngủ thì 406 % nhiều tốn kém hơn so với mức giá trung bình of (₫84.421.685 / m²) ở Bỉm Sơn. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 1 Phòng ngủ. Chúng 406 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Đối với giá trung bình dựa trên các bất động sản với Bỉm Sơn chúng ta có thể thấy rằng loại hình bất động sản đắt nhất là "Nhà" ở một mức giá ₫1.978.100.431, chúng 26 % nhiều tốn kém hơn so với mức giá trung bình của (!PRECIO2!). "Nhà" có giá cao nhất. Mức giá này 26 % đắt hơn so với giá trung bình nói trên.

Theo giá diện tích trung bình của m² các loại bất động sản đắt nhất là "Nhà với mức giá trung bình ₫84.421.685 / m². "Nhà" với giá bình quân của ₫84.421.685 / m² có giá đắt nhất và sẽ hướng đến các thành phố giàu có hơn.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng bảy
Giá trung bình m² tháng bảy
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Bỉm Sơn
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thanh Hóa
₫1.568.125.000
₫16.688.131
94
4.344
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng