Giá bất động sản cho bán ở Bến Lức (Long An)

Giá bất động sản tại Bến Lức, ở Long An vùng đã có sự gia tăng mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã trải qua một sự tăng giá mạnh mẽ trong thành phố này.

₫-133.476.009,17
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫12.507.208
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Bến Lức đã tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 1, giá trung bình mỗi m² là ₫9.211.670. Ở Tháng 2 mức giá này khá nhiều vẫn giữ ở mức một giá trị của₫8.831.690 mỗi m². Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 3, Tháng 4) đã có một tăng đáng kể 179 %. Giá mỗi m² đã hầu như không thay đổi trong hai tháng qua so với mức giá trung bình của bốn tháng trước đó đi từ giá trung bình ₫12.594.855 to ₫12.331.914 trong Tháng 5 y Tháng 6

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Bến Lức (quận & huyện), giá đã giảm đáng kể trong vòng 6 tháng trước. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 1, là ₫889.583.333. Trong Tháng 2 giá đã tăng đáng kể đến ₫1.419.775.000. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 3, Tháng 4) giá trung bình đã giảm đáng kể -138 % với hai tháng trước đó. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã tăng mạnh -19 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ minh họa rằng những tài sản có 2 Phòng ngủ là những người với giá rẻ nhất. Với giá ₫1.965.562.500 chúng 62 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình cho Bến Lức. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá thấp nhất là 3 Phòng ngủ. Chúng 48 % chi phí hợp lý hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² , bất động sản với 2 Phòng ngủ là những cái rẻ nhất với chi phí ₫8.227.155 / m², với trung bình ₫11.478.000 / m² giá Bến Lức. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 4 Phòng ngủ. Chúng 87 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại tài sản "Đất" như là một giá cả phải chăng nhất. Tại một chi phí ₫1.965.562.500 nó 66 % rẻ hơn so với giá bình quân ở Bến Lức. "Biệt Thự" được coi là loại bất động sản giá cả phải chăng nhất thứ hai. Bất động sản loại rẻ nhất là "Nhà mặt phố" tiếp theo là "Biệt Thự". Ở giá ₫773.984.792 nó 39 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Biệt Thự" với chi phí trung bình của ₫1.494.196 / m² tiếp theo là "Đất" giá ₫6.283.864 / m². "Nhà mặt phố" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫12.346.515 / m² chi phí tiếp theo "Đất" với mức giá trung bình ₫6.283.864 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Giá trung bình m² tháng sáu
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Bến Lức
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Long An
₫1.965.562.500
₫11.478.000
4.040
322.420
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin