Giá bất động sản cho bán ở Bắc Ninh (Bắc Ninh)

Giá bất động sản tại Bắc Ninh, ở Bắc Ninh vùng đã giảm giá nhẹ trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã giảm ở thành phố này

₫-1.446.440.421
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫30.351.550
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Bắc Ninh đã giảm trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 3, giá trung bình mỗi m² là ₫32.215.785. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² tăng lên ₫33.872.914. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 5, Tháng 6) giảm 90 % so với 2 tháng trước. Giá mỗi m² giảm 90 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫31.399.192 đến ₫28.256.268 trong Tháng 7, và Tháng 8.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Bắc Ninh (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 3, là ₫-1.466.717.296. Trong Tháng 4 giá đã tăng đáng kể đến ₫-1.218.179.796. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 5, Tháng 6) giá trung bình đã tăng đáng kể từ 113 % so với 2 tháng trước. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã tăng mạnh 103 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ hiển thị các bất động sản với giá đắt nhất 1 Phòng ngủ. It is -165 % đắt hơn giá trung bình của ₫1.110.000.000 ở Bắc Ninh. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 2 Phòng ngủ. Chúng -181 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² những bất động sản có 1 Phòng ngủ thì 32 % rẻ hơn so với giá trung bình của (₫17.970.851 / m²) là Bắc Ninh. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 4 Phòng ngủ. Chúng 69 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại bất động sản "Nhà mặt phố" là một trong những tốn kém nhất. Tại một chi phí ₫-1.704.092.296 nó -110 % đắt hơn so với giá trung bình tại Bắc Ninh. "Căn hộ" được coi là loại bất động sản rẻ nhất thứ hai. Bất động sản rẻ nhất là "Biệt Thự" tiếp theo là "Căn hộ". Với giá ₫724.030.892 nó -164 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Căn hộ" với chi phí trung bình của ₫11.135.364 / m² tiếp theo là "Nhà" giá ₫25.808.937 / m². "Nhà mặt phố" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫46.500.868 / m² chi phí tiếp theo "Biệt Thự" với mức giá trung bình ₫43.050.522 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Giá trung bình m² tháng tám
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Bắc Ninh
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Bắc Ninh
₫-1.704.092.296
₫26.605.119
2.800
18.400
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin