Giá bất động sản cho bán ở Đức Hòa (Long An)

Giá bất động sản tại Đức Hòa, ở Long An vùng đã có một sự gia tăng nhỏ trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã tăng lên trong thành phố này.

₫1.311.562.500
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫9.646.117,33
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Đức Hòa đã tăng lên trong 6 tháng qua. Ở Tháng 4, giá trung bình mỗi m² là ₫8.682.202. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² tăng lên ₫12.304.011. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 6, Tháng 7) giảm 90 % so với 2 tháng trước. Giá mỗi m² giảm 91 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫9.946.671 đến ₫9.045.010 trong Tháng 8, và Tháng 9.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Đức Hòa (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 4, là ₫1.010.375.000. Trong Tháng 5 giá đã tăng đáng kể đến ₫2.082.912.500. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 6, Tháng 7) giá trung bình đã giảm đáng kể 77 % với hai tháng trước đó. Trong 2 tháng trước, giá trung bình đã giảm so với những tháng trước đó. Nó đã giảm 88 %, từ ₫1.367.959.296 đến ₫1.198.768.768 ở Tháng 8 và Tháng 9.

Giá trung bình Phòng ngủ

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ minh họa rằng những tài sản có 1 Phòng ngủ là những người với giá rẻ nhất. Với giá ₫1.297.287.500 chúng 46 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình cho Đức Hòa. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 3 Phòng ngủ. Chúng 56 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² , bất động sản với 1 Phòng ngủ là những cái rẻ nhất với chi phí ₫9.365.252 / m², với trung bình ₫9.847.201 / m² giá Đức Hòa. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 4 Phòng ngủ. Chúng 131 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại tài sản "Đất" như là một giá cả phải chăng nhất. Tại một chi phí ₫1.297.287.500 nó 30 % rẻ hơn so với giá bình quân ở Đức Hòa. "Nhà" được coi là loại bất động sản giá cả phải chăng nhất thứ hai. Bất động sản rẻ nhất là "Biệt Thự" tiếp theo là "Nhà mặt phố". Với giá ₫1.541.538.462 nó 22 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Kho xưởng" với chi phí trung bình của ₫7.215.804 / m² tiếp theo là "Đất" giá ₫7.348.019 / m². "Biệt Thự" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫18.196.798 / m² chi phí tiếp theo "Nhà mặt phố" với mức giá trung bình ₫16.198.629 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng chín
Giá trung bình m² tháng chín
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Đức Hòa
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Long An
₫1.297.287.500
₫9.847.201
18.174
371.350
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin