Giá bất động sản cho bán ở Đà Lạt (Lâm Đồng)

Giá bất động sản tại Đà Lạt, ở Lâm Đồng vùng đã có sự gia tăng mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã trải qua một sự tăng giá mạnh mẽ trong thành phố này.

₫828.361.241,33
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫41.002.511
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Đà Lạt đã tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 10, giá trung bình mỗi m² là ₫31.475.834. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² tăng lên ₫47.188.751. Trong hai tháng sau giá mỗi m² đã hầu như không thay đổi, đi từ ₫39.332.292 đến ₫38.572.680 mỗi m². Giá mỗi m² đã có một sự gia tăng đáng kể 116 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫38.952.488 đến ₫45.102.560 trong Tháng 2, và Tháng 3.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Đà Lạt (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 10, là ₫278.627.908. Trong Tháng 11 giá đã tăng đáng kể đến ₫428.877.908. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 12, Tháng 1) giá trung bình đã tăng đáng kể từ 491 % so với 2 tháng trước. Trong hai tháng qua, mức giá trung bình đã giảm mạnh so với trước đó bốn tháng trước từ ₫1.046.095.872 đến ₫392.891.872, nghĩa là 38 % giảm.

Giá trung bình Phòng ngủ

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ hiển thị các bất động sản với giá đắt nhất 1 Phòng ngủ. It is -280 % đắt hơn giá trung bình của ₫994.011.969 ở Đà Lạt. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 3 Phòng ngủ. Chúng -468 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² những bất động sản có 1 Phòng ngủ thì 83 % rẻ hơn so với giá trung bình của (₫7.560.001 / m²) là Đà Lạt. Bất động sản với giá cả phải chăng nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 2 Phòng ngủ. Chúng 20 % rẻ hơn so với giá trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Đối với giá trung bình dựa trên các bất động sản với Đà Lạt chúng ta có thể thấy rằng loại hình bất động sản đắt nhất là "Căn hộ" ở một mức giá ₫1.906.389.430, chúng -446 % nhiều tốn kém hơn so với mức giá trung bình của (!PRECIO2!). "Căn hộ" có giá cao nhất. Mức giá này -446 % đắt hơn so với giá trung bình nói trên.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Đất" với chi phí trung bình của ₫22.488.371 / m² tiếp theo là "Biệt Thự" giá ₫28.587.212 / m². "Nhà mặt phố" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫102.080.377 / m² chi phí tiếp theo "Nhà" với mức giá trung bình ₫53.514.955 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng ba
Giá trung bình m² tháng ba
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Đà Lạt
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Lâm Đồng
₫-551.001.888
₫45.783.456
1.904
9.562
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin