Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà thanh cho thuê

Vị trí
Bất kỳ
Hồ Chí Minh (4)
Bình Dương (2)
Hà Nội (1)
Khánh Hòa (1)
Loại nhà
Bất kỳ
Căn hộ(7)
Biệt Thự(2)
Nhà(2)
Văn Phòng(1)
Cập nhật lần cuối
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫5.000.000
₫5.000.000 - ₫10.000.000
₫10.000.000 - ₫15.000.000
₫15.000.000 - ₫20.000.000
₫20.000.000 - ₫25.000.000
₫25.000.000 - ₫40.000.000
₫40.000.000 - ₫55.000.000
₫55.000.000 - ₫70.000.000
₫70.000.000 - ₫85.000.000
₫85.000.000 - ₫100.000.000
₫100.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(9)
12.885 nhà cho thuê
3 anh
Nhà Cho Thuê
Nhà để cho thuê
₫25.000.000
210 m²
2 ngày + 14 giờ ago in Tinbatdongsan
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫12.000.000
4 phòng ngủ
3 phòng tắm
250 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫16.000.000
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
168 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫6.000.000
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
100 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫22.000.000
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
99 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫35.000.000
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
240 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫65.000.000
6 phòng ngủ
6 phòng tắm
60 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫25.000.000
1 phòng ngủ
1 phòng tắm
100 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫9.000.000
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
66 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫12.000.000
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
144 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Cho Thuê
Nhà để cho thuê
₫30.000.000
2 phòng ngủ
3 phòng tắm
60 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Cho Thuê
Nhà để cho thuê
₫12.000.000
160 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫15.000.000
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
100 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫5.000.000
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
100 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫9.000.000
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
48 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫12.000.000
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
144 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫40.000.000
6 phòng ngủ
5 phòng tắm
700 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫12.000.000
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
144 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫20.000.000
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
136 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫40.000.000
6 phòng ngủ
5 phòng tắm
700 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫40.000.000
6 phòng ngủ
5 phòng tắm
700 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫10.000.000
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
30 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫10.000.000
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
90 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫3.000.000
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
120 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê
₫15.000.000
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
126 m²
5 ngày + 14 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
12.885 nhà cho thuê