Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Loại giao dịch
Bán(3)
Cho Thuê(1)
Vị trí
Bất kỳ
Hồ Chí Minh(2)
Loại nhà
Bất kỳ
Nhà(2)
Mặt bằng(1)
Cập nhật lần cuối
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Chúng tôi không thể tìm thấy kết quả cho tìm kiếm của bạn nhưng bạn có thể quan tâm các danh sách này
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bình Thuận
Thỏa Thuận
Bình Thuận
85 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Bình Thuận
₫1.200.000.000
Bình Thuận
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bình Thuận
Thỏa Thuận
Bình Thuận
18.200 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Bình Thuận
Thỏa Thuận
Bình Thuận
105 m²
5 ngày + 15 giờ ago in Phonhadat
Xem chi tiết
6 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bình Thuận
₫1.300.000.000
Bình Thuận
20.000 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Bình Thuận
₫2.300.000.000
Bình Thuận
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bình Thuận
₫1.600.000.000
Bình Thuận
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Bình Thuận
Thỏa Thuận
Bình Thuận
56 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bình Thuận
₫650.000.000
Bình Thuận
10.000 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bình Thuận
Thỏa Thuận
Bình Thuận
85 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bình Thuận
₫789.000.000
Bình Thuận
15.780 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Bình Thuận
₫12.000.000.000
Bình Thuận
270 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
7 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bình Thuận
₫500.000.000
Bình Thuận
10.000 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bình Thuận
₫8.500.000.000
Bình Thuận
20.000 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Bình Thuận
₫1.600.000.000
Bình Thuận
191 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Phonhadat
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bình Thuận
₫1.500.000.000
Bình Thuận
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
5 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Bình Thuận
Thỏa Thuận
Bình Thuận
105 m²
5 ngày + 15 giờ ago in Phonhadat
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bình Thuận
₫4.500.000.000
Bình Thuận
240 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bình Thuận
₫1.300.000.000
Bình Thuận
140 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Bình Thuận
Thỏa Thuận
Bình Thuận
105 m²
5 ngày + 15 giờ ago in Phonhadat
Xem chi tiết
Xemảnh
Biệt Thự Bán
MỚI
Biệt Thự để bán tại Bình Thuận
₫2.000.000.000
Bình Thuận
80 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bình Thuận
Thỏa Thuận
Bình Thuận
88 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
5 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Bình Thuận
Thỏa Thuận
Bình Thuận
105 m²
5 ngày + 15 giờ ago in Phonhadat
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bình Thuận
Thỏa Thuận
Bình Thuận
100 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Bình Thuận
₫15.000.000.000
Bình Thuận
42.987 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Phonhadat
Xem chi tiết