Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Cần Thơ

Loại giao dịch
Bán(204.113)
Cho Thuê(2.592)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(151.758)
2.860 đất
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫1.750.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
81 m²
5 ngày + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫8.500.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
200 m²
5 ngày + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫3.100.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
89 m²
5 ngày + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫11.500.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
192 m²
5 ngày + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫2.150.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
126 m²
5 ngày + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫1.750.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
100 m²
5 ngày + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫3.450.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
90 m²
5 ngày + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫2.400.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
100 m²
5 ngày + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫2.000.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
62 m²
5 ngày + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫45.500.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
13.000 m²
5 ngày + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫750.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
161 m²
5 ngày + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫1.200.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
96 m²
5 ngày + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫2.400.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
98 m²
5 ngày + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫2.400.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
301 m²
5 ngày + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫2.300.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
90 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫2.500.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
70 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫3.100.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
100 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫2.300.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
80 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫2.350.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
84 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫5.700.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
108 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫5.800.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
230 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫3.200.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
103 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫4.600.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
1.875 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫7.000.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
72 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫8.700.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
210 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2.860 đất