Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Quảng Ninh

Loại giao dịch
Bán(5.421)
Cho Thuê(71)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(3.543)
810 đất
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫1.120.000.000
Quảng Ninh
6.000 m²
5 ngày + 15 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫2.100.000.000
Quảng Ninh
87 m²
5 ngày + 15 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫3.300.000.000
Quảng Ninh
120 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫2.000.000.000
Quảng Ninh
105 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫123.000.000
Quảng Ninh
1.838 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫360.000.000
Quảng Ninh
120 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫1.940.000.000
Quảng Ninh
90 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫5.060.000.000
Quảng Ninh
982 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫2.900.000.000
Quảng Ninh
108 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫10.000.000.000
Quảng Ninh
118 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫5.230.000.000
Quảng Ninh
95 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫3.180.000.000
Quảng Ninh
108 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫1.900.000.000
Quảng Ninh
190 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫999.000.000
Quảng Ninh
90 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫123.000.000
Quảng Ninh
307 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫4.500.000.000
Quảng Ninh
170 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫123.000.000
Quảng Ninh
312 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫666.000.000
Quảng Ninh
81 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫1.790.000.000
Quảng Ninh
193 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫9.500.000.000
Quảng Ninh
520 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫666.000.000
Quảng Ninh
102 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫28.800.000.000
Quảng Ninh
240 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫3.000.000.000
Quảng Ninh
238 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫2.500.000.000
Quảng Ninh
80 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Ninh
₫3.000.000.000
Quảng Ninh
90 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
810 đất