Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Nha Trang

Loại giao dịch
Bán(30.999)
Cho Thuê(3.979)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(20.642)
1.829 đất
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫1.120.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
791 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Hòa
₫530.000.000
Khánh Hòa
126 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Hòa
₫1.140.000.000
Khánh Hòa
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Hòa
₫1.200.000.000
Khánh Hòa
67 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Hòa
₫9.000.000.000
Khánh Hòa
240 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Hòa
₫669.000.000
Khánh Hòa
160 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Hòa
₫940.000.000
Khánh Hòa
61 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Hòa
₫7.200.000.000
Khánh Hòa
1.200 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Hòa
₫1.120.000.000
Khánh Hòa
80 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Hòa
₫24.500.000.000
Khánh Hòa
196 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Khánh Hòa
₫4.602.500.000
Khánh Hòa
131 m²
10 thg 11, 2023 in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Hòa
₫1.620.000.000
Khánh Hòa
604 m²
10 thg 11, 2023 in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Hòa
₫2.630.250.000
Khánh Hòa
150 m²
10 thg 11, 2023 in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Hòa
₫42.000.000.000
Khánh Hòa
302 m²
10 thg 11, 2023 in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Hòa
₫43.000.000.000
Khánh Hòa
302 m²
10 thg 11, 2023 in Datnen
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Khánh Hòa
₫610.000.000
Khánh Hòa
10 thg 11, 2023 in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫2.600.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
62 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫520.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫1.200.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
75 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫955.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
94 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫3.100.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
77 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫1.200.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
78 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫1.080.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
66 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫1.290.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
69 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫1.200.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
110 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
1.829 đất