Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Hội An

Loại giao dịch
Bán(41.774)
Cho Thuê(640)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(22.218)
713 đất
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hội An, Quảng Nam
₫5.200.000.000
Hội An, Quảng Nam
Muaban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hội An, Quảng Nam
₫4.000.000.000
Hội An, Quảng Nam
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hội An, Quảng Nam
₫4.392.000.000
Hội An, Quảng Nam
Muaban
Xem chi tiết
8 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hội An, Quảng Nam
₫2.000.000.000
Hội An, Quảng Nam
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hội An, Quảng Nam
₫2.200.000.000
Hội An, Quảng Nam
Muaban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hội An, Quảng Nam
₫170.000.000
Hội An, Quảng Nam
Muaban
Xem chi tiết
8 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hội An, Quảng Nam
₫1.800.000.000
Hội An, Quảng Nam
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hội An, Quảng Nam
₫2.850.000.000
Hội An, Quảng Nam
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hội An, Quảng Nam
₫4.392.000.000
Hội An, Quảng Nam
Muaban
Xem chi tiết
6 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hội An, Quảng Nam
₫2.850.000.000
Hội An, Quảng Nam
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hội An, Quảng Nam
₫2.350.000.000
Hội An, Quảng Nam
Muaban
Xem chi tiết
7 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hội An, Quảng Nam
₫1.350.000.000
Hội An, Quảng Nam
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫1.400.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
100 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫690.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
170 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫25.000.000
Quảng Nam
650 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫5.200.000.000
Quảng Nam
100 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫778.000.000
Quảng Nam
205 m²
2 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫969.000.000
Quảng Nam
220 m²
2 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫1.450.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
120 m²
2 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫4.000.000.000
Quảng Nam
2.292 m²
2 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫778.000.000
Quảng Nam
115 m²
2 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫1.590.000.000
Quảng Nam
120 m²
2 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫1.590.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
100 m²
2 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫22.830.000.000
Quảng Nam
415 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫500.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
713 đất