Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Hải Dương

Loại giao dịch
Bán(141.774)
Cho Thuê(6.293)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(92.220)
1.055 đất
5 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫22.400.000.000
Hải Dương, Hải Dương
280 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.700.000.000
Hải Dương, Hải Dương
486 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫9.730.000.000
Hải Dương, Hải Dương
140 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.520.000.000
Hải Dương, Hải Dương
616 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.800.000.000
Hải Dương, Hải Dương
136 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.800.000.000
Hải Dương, Hải Dương
675 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.990.000.000
Hải Dương, Hải Dương
75 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫25.600.000.000
Hải Dương, Hải Dương
2.330 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫3.540.000.000
Hải Dương, Hải Dương
1.013 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫5.300.000.000
Hải Dương, Hải Dương
1.104 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫7.630.000.000
Hải Dương, Hải Dương
250 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.890.000.000
Hải Dương, Hải Dương
50 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.280.000.000
Hải Dương, Hải Dương
63 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫7.960.000.000
Hải Dương, Hải Dương
102 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.780.000.000
Hải Dương, Hải Dương
72 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫11.250.000.000
Hải Dương, Hải Dương
250 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
CẬP NHẬT
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫28.500.000
Hải Dương, Hải Dương
1.956 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫28.500.000
Hải Dương, Hải Dương
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫28.000.000
Hải Dương, Hải Dương
Vico
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫36.500.000
Hải Dương, Hải Dương
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫28.000.000
Hải Dương, Hải Dương
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫22.000.000
Hải Dương, Hải Dương
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫28.000.000
Hải Dương, Hải Dương
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫21.000.000
Hải Dương, Hải Dương
Vico
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫70.000.000
Hải Dương, Hải Dương
Vico
Xem chi tiết
1.055 đất