Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Duy Xuyên

Loại giao dịch
Bán(451)
Cho Thuê(12)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(321)
78 đất
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Duy Xuyên, Quảng Nam
₫395.000.000
Duy Xuyên, Quảng Nam
1.238 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫3.930.000.000
Quảng Nam
230 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫657.000.000
Quảng Nam
160 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫650.000.000
Quảng Nam
167 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫650.000.000
Quảng Nam
160 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫2.750.000.000
Quảng Nam
320 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫450.000.000
Quảng Nam
140 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫657.000.000
Quảng Nam
150 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫540.000.000
Quảng Nam
129 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫650.000.000
Quảng Nam
167 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫2.680.000.000
Quảng Nam
125 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫969.000.000
Quảng Nam
220 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫836.000.000
Quảng Nam
145 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫820.000.000
Quảng Nam
150 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫1.270.000.000
Quảng Nam
327 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫1.110.000.000
Quảng Nam
100 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫490.000.000
Quảng Nam
100 m²
3 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫800.000.000
Quảng Nam
210 m²
3 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫677.000.000
Quảng Nam
120 m²
3 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫1.150.000.000
Quảng Nam
140 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫1.670.000.000
Quảng Nam
250 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫1.150.000.000
Quảng Nam
180 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫570.000.000
Quảng Nam
130 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫500.000.000
Quảng Nam
206 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Quảng Nam
₫5.900.000.000
Quảng Nam
1.540 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
78 đất