Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Châu Phú

Loại giao dịch
Bán(6.403)
Cho Thuê(451)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(4.139)
25 đất
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại An Giang
₫920.000.000
An Giang
80 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫1.400.000.000
An Giang
1.516 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại An Giang
₫8.700.000.000
An Giang
9.700 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại An Giang
₫1.800.000.000
An Giang
200 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫1.960.000.000
An Giang
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫1.100.000.000
An Giang
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫760.000.000
An Giang
Muaban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫1.850.000.000
An Giang
125 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫1.800.000.000
An Giang
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫560.000.000
An Giang
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫2.700.000.000
An Giang
Vico
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫1.000.000.000
An Giang
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫2.000.000.000
An Giang
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫600.000.000
An Giang
Vico
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫600.000.000
An Giang
Vico
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫255.000.000
An Giang
Datnen
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫342.000.000
An Giang
125 m²
Datnen
Xem chi tiết
6 anh
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫3.000.000.000
An Giang
200 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại An Giang
₫550.000.000
An Giang
1 tuần + 2 ngày ago in Vico - chinhchudtbds67
Xem chi tiết
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại An Giang
₫730.000.000
An Giang
Vico
Xem chi tiết
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫31.700.000.000
An Giang
Vico
Xem chi tiết
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫1.865.000.000
An Giang
Vico
Xem chi tiết
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫1.200.000.000
An Giang
Vico
Xem chi tiết
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫31.700.000.000
An Giang
Vico
Xem chi tiết
Đất Bán
Đất để bán tại An Giang
₫180.000.000
An Giang
90 m²
Datnen
Xem chi tiết
Quang cáo tương tự với "đất châu phú"
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại An Giang
₫3.300.000.000
An Giang
160 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại An Giang
₫850.000.000
An Giang
115 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
25 đất
  • 1