Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Biên Hòa

Loại giao dịch
Bán(19.059)
Cho Thuê(609)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(12.792)
2.441 đất
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫16.000.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
2.586 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫3.400.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
95 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫15.000.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
6.000 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.700.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
70 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.200.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
100 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫9.000.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
270 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.780.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
64 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫2.400.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
108 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫3.100.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
96 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫4.050.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
104 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.500.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
124 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.900.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
100 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫3.600.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
94 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫3.650.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
198 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫350.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
44 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫2.670.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
100 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫40.000.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
5.100 m²
1 ngày + 11 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.900.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
100 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.550.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
300 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫650.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
250 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫450.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
117 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫2.500.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
99 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫3.600.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
258 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.100.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
64 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫6.200.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
172 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2.441 đất