Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Biên Hòa

Loại giao dịch
Bán(18.222)
Cho Thuê(725)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(11.954)
1.849 đất
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫6.500.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
166 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫2.830.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
111 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫10.000.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
160 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫2.900.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
500 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.350.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫485.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫3.100.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
90 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫500.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫18.000.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
1.300 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫2.650.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
80 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫340.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
200 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.300.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
80 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫905.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
110 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫490.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
125 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.550.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
300 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.350.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
704 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫10.500.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
144 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫320.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
135 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫4.250.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
285 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.400.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫295.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
50 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫4.400.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
244 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫2.600.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
75 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫16.500.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
192 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫3.850.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
135 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
1.849 đất