Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Bến Lức

Loại giao dịch
Bán(6.863)
Cho Thuê(143)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(5.034)
1.268 đất
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Lức, Long An
₫950.000.000
Bến Lức, Long An
210 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Lức, Long An
₫6.500.000.000
Bến Lức, Long An
3.000 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Lức, Long An
₫2.800.000.000
Bến Lức, Long An
Muaban
Xem chi tiết
9 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Lức, Long An
₫1.400.000.000
Bến Lức, Long An
Muaban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Lức, Long An
₫2.500.000.000
Bến Lức, Long An
Muaban
Xem chi tiết
6 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Lức, Long An
₫1.999.999.999
Bến Lức, Long An
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Lức, Long An
₫830.000.000
Bến Lức, Long An
Muaban
Xem chi tiết
12 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Lức, Long An
₫1.400.000.000
Bến Lức, Long An
Muaban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Lức, Long An
₫800.000.000
Bến Lức, Long An
Muaban
Xem chi tiết
7 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Lức, Long An
₫1.200.000.000
Bến Lức, Long An
Muaban
Xem chi tiết
6 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Lức, Long An
₫970.000.000
Bến Lức, Long An
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Lức, Long An
₫1.200.000.000
Bến Lức, Long An
Muaban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Lức, Long An
₫1.200.000.000
Bến Lức, Long An
Muaban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Lức, Long An
₫750.000.000
Bến Lức, Long An
Muaban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Lức, Long An
₫1.250.000.000
Bến Lức, Long An
Muaban
Xem chi tiết
9 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Lức, Long An
₫1.400.000.000
Bến Lức, Long An
Muaban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Lức, Long An
₫790.000.000
Bến Lức, Long An
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Long An
₫569.000.000
Long An
102 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Long An
₫900.000.000
Long An
310 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Long An
₫2.100.000.000
Long An
100 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Long An
₫2.150.000.000
Long An
1.700 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Long An
₫2.550.000.000
Long An
140 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Long An
₫2.700.000.000
Long An
7.000 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Long An
₫720.000.000
Long An
154 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Long An
₫1.500.000.000
Long An
1.000 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
1.268 đất