Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Bến Cát

Loại giao dịch
Bán(7.292)
Cho Thuê(222)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(4.580)
2.031 đất
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.150.000.000
Bến Cát, Bình Dương
119 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫33.000.000.000
Bến Cát, Bình Dương
7.800 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫55.000.000.000
Bến Cát, Bình Dương
3.300 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.230.000.000
Bến Cát, Bình Dương
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫380.000.000
Bến Cát, Bình Dương
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫690.000.000
Bến Cát, Bình Dương
80 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫2.750.000.000
Bến Cát, Bình Dương
300 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫2.980.000.000
Bến Cát, Bình Dương
300 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫900.000.000
Bến Cát, Bình Dương
120 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫930.000.000
Bến Cát, Bình Dương
115 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.450.000.000
Bến Cát, Bình Dương
150 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.100.000.000
Bến Cát, Bình Dương
150 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫5.300.000.000
Bến Cát, Bình Dương
2.944 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫2.000.000.000
Bến Cát, Bình Dương
183 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫110.000.000
Bến Cát, Bình Dương
180 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.800.000.000
Bến Cát, Bình Dương
150 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫900.000.000
Bến Cát, Bình Dương
80 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫450.000.000
Bến Cát, Bình Dương
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.300.000.000
Bến Cát, Bình Dương
180 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.200.000.000
Bến Cát, Bình Dương
80 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫790.000.000
Bến Cát, Bình Dương
200 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫3.750.000.000
Bến Cát, Bình Dương
150 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.600.000.000
Bến Cát, Bình Dương
160 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫850.000.000
Bến Cát, Bình Dương
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫895.000.000
Bến Cát, Bình Dương
150 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2.031 đất