Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Bắc Ninh

Loại giao dịch
Bán(10.713)
Cho Thuê(282)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(7.135)
5.256 đất
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫1.300.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
8.720 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫588.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
1.755 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫479.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
4.357 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫1.500.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
20.000 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫1.200.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
12.100 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫850.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
7.342 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫1.120.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
9.300 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫1.500.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
8.928 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫1.300.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
8.727 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫8.700.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
100.000 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫335.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
1.723 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫1.930.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
11.323 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫535.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
4.861 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫2.270.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
1.134 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫3.400.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
69.152 m²
2 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫1.460.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
20.068 m²
2 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫398.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
4.187 m²
2 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫1.600.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
403 m²
2 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫1.850.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
28.457 m²
2 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫359.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
3.260 m²
2 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫1.450.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
3.728 m²
2 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫415.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
5.400 m²
2 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫1.230.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
11.100 m²
2 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫506.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
4.599 m²
2 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bắc Ninh, Bắc Ninh
₫6.000.000.000
Bắc Ninh, Bắc Ninh
20.000 m²
2 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
5.256 đất