Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Đà Nẵng

Loại giao dịch
Bán(39.723)
Cho Thuê(1.371)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(26.226)
6.518 đất
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫2.780.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
80 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫903.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
124 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫2.050.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
61 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫3.400.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
102 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫500.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
120 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫700.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
147 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫1.750.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
75 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫5.100.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
944 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫3.450.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
100 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫2.800.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
72 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫1.750.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
72 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫5.300.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
200 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫5.200.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
100 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫790.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
140 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫1.700.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
483 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫3.050.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
90 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫3.000.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
104 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫3.300.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
104 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫8.500.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
19.911 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫4.700.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
100 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫1.650.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
153 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫3.950.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
65 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫3.550.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
75 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫3.400.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
2.018 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫2.310.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
100 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
6.518 đất