Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Đà Nẵng

Loại giao dịch
Bán(41.479)
Cho Thuê(1.510)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(26.106)
6.482 đất
5 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫389.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫680.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
100 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫400.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
100 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
6 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫1.109.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
70 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫297.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫292.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫570.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫400.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫568.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫568.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫297.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫399.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫568.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫400.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫665.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
100 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫675.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫389.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫670.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
100 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫680.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫285.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫500.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫800.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
100 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫675.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫1.108.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
70 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
6 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫660.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
100 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
6.482 đất